Kijk op Siteworks .nl

Daar vindt je alle actuele informatie!

Functionele cookies

Zogeheten functionele cookies vallen buiten de cookiewet. Hiervoor hoeft geen toestemming te worden gevraagd, en eigenlijk hoeven deze ook niet te worden beschreven in een coockie verklaring.

Het idee achter de uitzondering is om een beperkte escape te genereren voor het geval dat er eigenlijk gewoon geen reden zou kunnen zijn om het cookie te weigeren. Dit is geformuleerd met de woorden “strikt noodzakelijk voor de dienst”, en die bewoordingen moet je beperkt interpreteren maar ook weer niet zó beperkt dat alleen technisch volstrekt onvermijdelijke cookies er onder vallen.

Wij spreken dan ook van “functionele cookies” om aan te geven dat het cookie een functionele rol binnen een website moet spelen. Een winkelwagentje, een login onthouden of vastleggen dat een ander cookie wel of niet mag worden gezet.