Kijk op Siteworks .nl

Daar vindt je alle actuele informatie!

Siteworks en Cookies

Siteworks plaatst zelf één cookie. Deze cookie valt onder de zo genoemde Functionele Cookie. Deze cookie mag gewoon worden geplaatst bij de gebruiker.

Overige Cookies

Met siteworks is het mogelijk dat u zelf stukken code plaatst. Deze code's kunnen mogeijk een cookie bij uw bezoeker plaatsen. Dan bent u dus verplicht om te vragen wof de gebruiker dat wil.

Voorbeelden van code die mogelijk cookie's plaatsen;

  • Google Analytics of eventueele andere tellers
  • Google Maps of andere map diensten
  • Externe video's die zijn geplaatst op de websit
  • Advertenties die u op uw website heeft geplaatst
  • Formulieren die via externe systemen zijn gemaakt
  • en nog veel meer ....

Wat nu te doen?

Maak gebruik van onze Cookie Check. Voor € 199,-  (ecxl btw) controleren we uw website op eventuele cookies die er op de website zjin geplaatst. Mocht uw website cookie's gebruiken dan zorgen wij ervoor dat een gebruiker toestemming kan geven. Ook plaatsen wij een zo genaamde cookieverklaring. Daarna gaan wij uw website monitoren op toekomstige cookies. Hier krijgt u dan eventueele meldingen voor via de e-mail.