Meer informatie over Hardworks of Siteworks?

Stel je vraag of kijk ook eens op www.siteworks.nl

Privacy Verklaring

PRIVACY EN INTERNET

Steeds meer mensen hechten waarde aan de bescherming van hun privacy. Toch is het niet eenvoudig om precies aan te geven wat privacy betekent. Volgens het woordenboek is het de gelegenheid van mensen om zich af te zonderen, om storende invloeden van de buitenwereld te ontwijken. Volgens een andere beschrijving is privacy het grondwettelijke recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het recht op privacy lijkt heel vanzelfsprekend: In de 'echte' wereld kunt u zich afzonderen om vertrouwelijke zaken te bespreken. Op internet wordt privacy echter steeds minder controleerbaar.

PRIVACY BIJ 'Hardworks'

Als een klant een website bezoekt of een e-mail verstuurt, 'vervoeren' wij informatie die zeer vertrouwelijk kan zijn.
Privacybescherming staat voor kwaliteit. 'Hardworks' vindt dat persoonlijke gegevens ook persoonlijk moeten blijven en garandeert u dat via de Algemene Voorwaarden. 'Hardworks' stelt de gegevens van de klanten niet ter beschikking van derden, niet in geïndividualiseerde en niet in geaggregeerde vorm, behalve in het geval van een wettelijke vordering. De persoons gegevens van de klant worden opgenomen in de whois-database. 'Hardworks' is verplicht deze gegevens te verstrekken bij het registreren van een domeinnaam voor de klant. De klant kan er voor kiezen dat de domeinnaam op naam van 'Hardworks' geregistreerd wordt. Dit moet worden aangegeven op het moment van bestelling.

BRIEFGEHEIM

'Hardworks' hanteert het briefgeheim met betrekking tot e-mail.

PRIVACY

'Hardworks' stelt het klantenbestand niet aan derden ter beschikking. 'Hardworks' informeert 'klant' duidelijk en vooraf m.b.t. welke gegevens aan derden (kunnen) worden doorgegeven. Deze gegevens zijn binnen de organisatie van 'Hardworks' alleen toegankelijk ten behoeve van de bedrijfsvoering.

UW PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk wilt u weten hoe 'Hardworks' met uw persoonlijke gegevens omgaat. Als u een dienst bij ons afneemt, dan stelt u bepaalde persoonlijke of zakelijke gegevens aan ons beschikbaar. Wij vragen u om bepaalde persoonlijke gegevens, omdat 'Hardworks' die nodig heeft voor bijvoorbeeld het registreren van uw domeinnaam. De reden waarom we ook om uw mobiele telefoonnummer vragen (overigens niet verplicht) is dat we u beter kunnen bereiken in het geval dat er problemen zijn met bijvoorbeeld uw website.

UW ACTIVITEITEN OP INTERNET

Voor e-mail geldt dat deze op onze server blijft staan zolang een klant dit niet ophaalt en verwijdert, maar 'Hardworks' neemt op geen enkele wijze kennis van de inhoud van de mails op de server, zoals ook gegarandeerd in de Algemene Voorwaarden. Wel maakt 'Hardworks' een back-up van alle bestanden, om in geval van een dramatische storing bestanden toch nog deels terug te kunnen zetten.
Alles wat u doet op internet kan worden vastgelegd door derden. Hierop heeft 'Hardworks' in het geheel geen invloed. In een chat kan elke deelnemer zelf een logfile maken van alles wat er wordt gezegd. Een posting in een nieuwsgroep kan gearchiveerd worden in een openbaar archief als bijvoorbeeld dejanews, een e-mail die u verstuurt kan door de ontvanger worden bewaard, uw surfgedrag kan door eigenaren van websites worden bewaard en geanalyseerd.

WAT 'Hardworks' WEL BIJHOUDT

'Hardworks' bewaart technische logfiles. Deze gegevens heeft 'Hardworks' nodig voor de interne bedrijfsvoering.
Verder houdt 'Hardworks' bij hoeveel dataverkeer er per website wordt gegenereerd, omdat er een 'fair use' limiet aan het toegestane dataverkeer zit. Meer informatie vindt u in de aanvullende voorwaarden: Fair Use.

'Hardworks' EN RECLAME

'Hardworks' heeft een volstrekt reclamevrije website. 'Hardworks' is zeer terughoudend met het sturen van e-mail aan klanten. 'Hardworks' verleent geen toestemming aan derden om gebruik te maken van het mailbestand en stuurt zelf ook geen aanbiedingen aan klanten op verzoek van derden.

WETGEVING

Sinds december 1998 is in Nederland de nieuwe Telecommunicatiewet van kracht. Hierdoor is het aftappen van internet door politie, Justitie en inlichtingendiensten, onder voorwaarden, wettelijk mogelijk.

U bevindt zich hier : Contact>Privacyverklaring